Harmonie Drunen

Het ontstaan
Harmonie Drunen ontstaat in 1843 met de oprichting van Harmonie De Eendracht. Uit deze vereniging komt Harmonie De Volharding voort. Daarnaast wordt in 1882 de Jongenscongregatie opgericht, deze gaat later door als Harmonie Beatrix. In 1960 fuseren De Volharding en Beatrix en gaan zij verder onder de naam Harmonie Drunen. 

De harmonie bestaat uit diverse orkesten, lees hieronder er meer over.

Symfonisch Blaas Orkest

Repetitie schema SBO

Woensdag | Vennezaal

Van 20:00 uur tot 22:30 uur

Symfonisch Blaas Orkest

Poporkest Mixed Up

Repetitie schema Mixed Up

Maandag | Vennezaal

van 18:45 uur tot 20:30 uur

Poporkest Mixed Up

Slagwerkgroep

Repetitie schema

Woensdag | Theaterzaal

van 18:45 uur tot 22:15 uur

Slagwerkgroep

Samenspeelgroep | blazersklas

Repetie schema

Vrijdag | Foyer

Van 18:15 uur tot 19:30 uur

 

Samenspeelgroep | blazersklas

Muziekopleiding

Om samen muziek te leren maken en muzikaal te ontwikkelen, starten beginnende muzikanten in de blazers- of slagwerkklas. Er wordt samengewerkt met enkele basisscholen in de gemeente Heusden om kinderen kennis te laten maken met muziekinstrumenten en de harmonie. Nadat meer ervaring is opgedaan en het muzikale niveau stijgt, kunnen muzikanten via het Poporkest Mixed Up (of rechtstreeks) doorstromen naar de Slagwerkgroep en het Symfonisch Blaas Orkest (SBO). 

Website van de Harmonie