Privacy verklaring

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting De Voorste Venne (SDVV)

Verwerking van persoonsgegevens door SDVV

SDVV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en het ticketsysteem, en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan wij speciale aandacht besteden in onze werkprocessen

Ook vinden wij het belangrijk dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader is het van belang welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij verzekeren dat uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden verzameld, gebruikt en verwijderd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De meest actuele privacyverklaring kunt u altijd vinden op onze website: www.devoorstevenne.nl

Doel van de gegevensverwerking

SDVV verzamelt persoonsgegevens van personen die bij SDVV kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten en diensten afnemen. Daarnaast verzamelt SDVV persoonsgegevens voor de nieuwsbrief. SDVV doet dit om de volgende redenen:

· Om gasten de door hen gekochte kaarten of andere producten (electronisch) te kunnen toesturen

· Om gasten te informeren over aanvullende zaken en eventuele wijzigingen van voorstellingen.

· Om gasten per email te informeren over SDVV activiteiten in het algemeen en over film - en theatervoorstellingen in het bijzonder.

· Om door u gevraagde informatie, vragen, klachten, etc af te handelen.

 

Voor het kopen van kaarten gebruikt SDVV een ticketsysteem waarin u zelf een account aanmaakt en noodzakelijke gegevens verschaft voor een goede afhandeling en betaling.

Daarnaast beheert SDVV een email adressenbestand, waarvoor u zich via een formulier hebt aangemeld. Steeds wanneer u een nieuwsbrief ontvangt, hebt u de mogelijkheid om uzelf af te melden.

 

Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies

 

Beveiliging

SDVV heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of inzage door onbevoegden.

 

Welke grondslagen zijn van toepassing

SCCN verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

· Uitvoeren van overeenkomsten: dit geldt voor persoonsgegevens die SCCN verwerkt van opdrachtgevers, kopers, huurders, onderaannemers en leveranciers met wie een overeenkomst is gesloten in het kader van de            activiteiten en het beheer van De voorste Venne.

· Gerechtvaardigd belang: SCCN heeft een gerechtvaardigd belang om klanten en bezoekers te werven en relaties te onderhouden door persoonsgegevens te verzamelen.

· Toestemming van betrokkenen: SCCN vraagt toestemming om persoonsgegevens vast te leggen en te gebruiken. Personen kunnen eigen persoonsgegevens inzien, corrigeren en afmelden.

· Voldoen aan wettelijke verplichtingen: bijv. fiscale doeleinden.

 

Met wie deelt SCCN uw gegevens

SCCN deelt uw persoonlijke informatie niet met anderen dan alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening en activiteiten. In dat geval delen wij gegevens met:

· Eigen vrijwilligers: als de taak of funktie dat vereist voor een goede uitvoering, bijvoorbeeld het beheer van het ticketsysteem.

· Leveranciers: SCCN werkt samen met dienstverleners die de website en ICT systemen bouwen en beheren. Met hen zijn afspraken met betrekking tot verplichtingen en bevoegdheden vastgelegd in een                 verwerkingsovereenkomst.

 

Hoe lang bewaart SCCN uw persoonsgegevens

SCCN bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om onze doelen te bereiken. Dit betekent dat SCCN een mail van u met een verzoek, klacht, etc. via de website of normaal mailverkeer bewaart totdat afhandeling daarvan heeft plaatsgevonden.

Voor accountgegevens en het emailadres voor ontvangst van de nieuwsbrief bewaart SCCN de gegevens totdat betrokkene de account opheft of zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

 

Foto’s

Tijdens theatervoorstellingen worden foto’s gemaakt van de artiesten en publiek.

 

Vragen

Voor vragen, opmerkinge, klachten, inzage in uw gegevens kunt u mailen naar info@devoorstevenne.nl

Direct mailen