Sinds maart 2023 is DVV het thuishonk voor Senioren Sociëteit Drunen. De eerste keer was de jaarvergadering in maart. 

Met ingang van 6 juni is er elke dinsdag morgen en donderdagmiddag een vrije inloop genaamd 55+Café. Bedoeling hiervan is elkaar ontmoeten en kletsen bij een kopje koffie/thee, maar ook kaarten, spelletje doen en regelmatig een lezing.

Dinsdagochtend : Start van 09:30-12:00 uur

Donderdagmiddag: Start van 13:30 – 16:00 uur

Website van Seniorensociëteit Drunen

Senioren Sociëteit Drunen

Seniorensociëteit Drunen is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit in de kern Drunen. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van de sociale contacten.

De Seniorensociëteit Drunen heeft ruim 850 leden.

Als lid van Seniorensociëteit Drunen ontvangt U 11 keer per jaar het blad ‘ONS’ van KBO-Brabant: http://www.KBO-Brabant.nl

Vanuit het bestuur, is Seniorensociëteit Drunen vertegenwoordigd in organisaties die plaatselijk opereren, zoals SRGH (Senioren Raad Gemeente Heusden) – Contour de Twern – Bijeen – Dementievriendelijke Gemeente Heusden – Stichting Hunenhof: http://www.hunenhof.nl

Wij nodigen u uit zich als lid aan te melden. Ook als u niet kerkelijk bent, kunt u gewoon lid worden van de  Seniorensociëteit Drunen.

 

U bent van harte welkom.

Senioren Sociëteit Drunen