• Lezing/Info
  • Normaal : € 12,50

"Passie met Madame de Pompadour"

Geboren als Jeanne-Antoinette Poisson, verschijnt ze voor het eerst aan het Franse Hof op een gemaskerd bal in 1745. Korte tijd later zal ze naar het kasteel van Versailles verhuizen om maitresse van de koning te worden. Een heel bijzondere prestatie, de eerste vrouw van burgerlijke afkomst!              

Wat is haar geheim? Hoe kan ze zich handhaven? Natuurlijk helpt haar nieuwe- door de koning verleende- titel van Markiezin van Pompadour een handje mee.

Daarnaast is Jeanne-Antoinette beeldschoon, ambitieus en intelligent:

haar passie gebruikt ze namelijk niet alleen voor vrouwenverslinder Lodewijk XV, maar ook voor tal van andere zaken.

Zo ontwikkelt Pompadour zich tot gesprekspartner van vorsten, diverse kunstenaars en schrijvers.                                                                          

Hiervoor organiseert ze grootscheepse bals, soirées, en diners in Versailles. Vaak intieme avondjes met een culinaire verrassing. Zoals de schandaleuze “Meringues Vénus à l’ amour”.

Wat dat zijn, hoort u tijdens de presentatie over deze zelfbewuste vrouw die meer in haar mars had dan verleiding! 

Al met al een interessant onderwerp: Pompadour was naast maitresse van Lodewijk XV echt een 18e eeuwse "Powervrouw"!

"Passie met Madame de Pompadour"

Gegeven door Ingrid van Leeuwen

Al van jongs af aan is Ingrid van Leeuwen geboeid door het verleden. Spannende verhalen over de mensen vroeger en hun leefwijze door de eeuwen heen, spreken haar zeer aan. 

Na de studie Geschiedenis aan de Radboud-universiteit te hebben afgerond, is ze vele jaren werkzaam geweest in het middelbaar- en hoger onderwijs. Haar voorliefde voor kunst en cultuur leidde enkele jaren geleden tot het oprichten van haar bedrijf "Histotainment", dat gespecialiseerd is in de High-Society van de 18e en 19e eeuw. Hier kan ze zich naar hartelust uitleven op de combinatie van Cultuur & Entertainment in de vorm van presentaties… en in toenemende mate: High Food dat ze zelf op ambachtelijke wijze vervaardigt. Op dit moment zijn er meer dan 40 lezingen beschikbaar over uiteenlopende onderwerpen als "Aan het hof van de Zonnekoning" tot "Aan het hof van de Chinese keizer Qianlong". De laatste tijd heeft Ingrid zich tevens toegelegd op de combinatie van lezingen met High-Food. Vaak is het een bewerking van historische gerechten, door haar vervaardigd op ambachtelijke wijze. Een historische- en culinaire beleving!

vrijdag 07-06-2024
10:00
Foyer