• Sport
  • Regulier: € 2,50

Eerste namen bekend

Niemand minder dan Marc Lammer vertelt een inspirerend verhaal over zijn kijk op positiviteit.

Hij navigeert de bezoekers langs meerdere aspecten van positieve gezondheid. 

Machteld Huber geeft, als grondlegger van de methode Positieve Gezondheid, inzicht in de basisprincipes waarna bezoekers middels praktische workshops handvatten krijgen hoe dat zelf toe te passen.

Positieve gezondheid en Stichting de Schroef.

Positieve gezondheid is brede kijk op gezondheid. 

De focus ligt hierbij op de mens zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. 

En niet zozeer op de ziekte of beperking. “Het uitgangspunt bij Stichting de Schroef is dat iedereen kan meedoen. We kijken juist naar wat iemand wél kan.” Aldus Sebastiaan Verweijen. “Zo maken we sport en bewegen toegankelijk voor iedereen en dragen we bij aan een vitale samenleving.”
 

Een voorbeeld dat Verweijen noemt, is de cursus Fietsvalpreventie. Deze cursus richt zich op de oudere fietsgebruiker om (weer) veilig te kunnen deelnemen in het verkeer. Met een theoretische opfriscursus over verkeersregels en een praktijkgedeelte met praktische tips over bijvoorbeeld juiste zadelhoogte en omgaan met obstakels, krijgen deelnemers net dat beetje zelfvertrouwen wat ze nodig hebben om weer ontspannen met met plezier te fietsen.
Met het sportcafé wil Stichting de Schroef bezoekers middels praktische cases inspireren en
activeren om zelf invulling te geven aan positieve gezondheid. Je kan meer dan je denkt,
soms heb je alleen een zetje nodig.
 

Positieve gezondheid en Stichting de Schroef.
vrijdag 14-10-2022
18:00
Vennezaal